About author

Tatiana Renge

    Sveicināti! Mani sauc Tatjana Renge. Vizuālā māksla  kopš bernības ieņēma noteicošu vietu manā dzīvē. Vienmēr vēlējos ne tikai baudīt mākslas pasauli, bet arī dalīties ar to ar citiem. Tāpēc 2000.- 2004. gadā Daugavpils Universitātē ieguvu vizuālās mākslas skolotājas kvalifikāciju un bakalaura grādu pedagoģijā, ar iespēju strādāt leļļu teātra organizētāja profesijā. Aizstāvējot diplomdarbus par profilpriekšmetiem tika izvēlēti fotogrāfija, kur pētiju to kā skolēnu pašaktualizāciju veicinošu priekšmetu interešu izglītībā un batika. Uzreiz, grūti saskatīt šo priekšmetu kopējās vadlīnijas, bet abos priekšmetos mani mīļākie izteiksmes līdzekļi ir līnijas, laukumi un faktūras. Gaismēnu spēles dod šiem laukumiem dzīvību,  atklājot faktūras- kas atspoguļojas arī manā glezniecībā. 


    Iegūstot mīļāko profesiju uzreiz sāku strādāt Daugavpils mākslas vidusskolā “Saules skola” (tagad DDMV) par zīmēšanas un veidošanas skolotāju un paralēli iestājos DU maģistrantūrā, kur 2007. gadā ieguvu Izglītības zinātņu maģistra grādu (vizuālās mākslas mācību metodika). 6 gadus es strādāju mākslas skolā un bez šaubām- nepārtraukti gleznoju. Tad mana dzīve mainijās un es pārvācos dzīvot uz Rīgu, kur sāku strādāt par vizuālās mākslas un majturības skolotāju vienā no privātajām vidusskolām. Tagad mana dzīve sastāv no divām daļām- glezniecība un veiksmīgu vizuālās mākslas metodiku  pielietošana darbā ar bērniem. Uzskatu, ka tikai skolotājs-praktiķis spēj jūsmot kopā ar bērniem par otas triepiena biezumu un “sūlīgumu”, par laukumu tīrību un faktūru brīvību, jūsties dross par rezultātu (jo bērniem tas ir tikpat svarīgs kā process) un dalīties ne tikai ar zināšanām par svešajām pieredzēm, bet arī dāvināt savu.